top of page
חוות דעת רפואיות באונקולוגיה

חוות דעת רפואיות באונקולוגיה

כתיבת חוות דעת רפואית דורשת מיומנות על מנת להשיג את המטרה שלשמה נועדה חוות הדעת. 

מיומנות זו תלויה במספר תכונות:

  1. מקצועיות והכרת המידע העדכני הקיים בהתייחס לבעיה הרפואית / אונקולוגית. 

  2. יסודיות וקריאה מדוקדקת ומלומדת של כל החומר הרפואי הקיים.

  3. תובנה ואינטילגנציה לקשר בין הנדרש לבין מה שבוצע בפועל ולדעת להציג זאת בשפה ברורה ורהוטה.

 

על הכל דרושה יושרה לכתיבה צמודה לעובדות ולדרישות. 

לי ניסיון בכתיבת חוות דעת של 20 שנים בהן שימשתי כיועץ בבתי הדין לעבודה, למבטחים שונים מחד ולמטופלים/ תובעים מאידך. 

bottom of page